top of page
logo_chytra_pece_CMYK_edited.png

VOLEJTE  800 400 410

Logo
shutterstock_2092167835 (1).jpg
shutterstock_712962445.jpg

CHYTRÁ SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

Sociální rehabilitace je sociální služba, která pomáhá k dosažení Vaší vyšší míry samostatnosti, kompetentnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem činností, které jsou nezbytné pro běžný, důstojný a plnohodnotný život.

 

Služba je úzce propojena s naší další sociální službou Odborné sociální poradenství, v rámci které s Vámi rádi sestavíme plán podpory, na základě kterého společně dosáhneme Vašich vytyčených cílů.

Naše podpora v sociální rehabilitaci je zaměřena na:​

 • hledání možností, které umožní Vaše aktivní zapojení do řešení Vaší nepříznivé sociální situace

 • navracení důvěry ve Vaše kompetence, případně podporu při jejich získávání či upevňování

 • podporu při Vašem vyrovnávání/adaptování se s /na novou životní situací

 • vytvoření podmínek, které umožní Váš návrat do aktivního života, nebo které zmírní důsledky Vaší nepříznivé sociální situace

Na základě našich výše zmíněných priorit zajišťujeme našim klientům komplexně ucelenou sociální péči v těchto oblastech:

 • nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, asistence při nákupu

 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 • pomoc při změně bydlení a následná adaptace

 • pomoc při Vašem vyrovnání se/adaptování se s/na novou životní situaci či prostředí (včetně pomoci uprchlíkům z Ukrajiny)

 • podávání informací o možnostech získávání a výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně doporučení jejich vhodnosti

 • pomoc při komunikaci s lékařem

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb - kadeřník, pedikúra atd., vč. nácviku cesty

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání, …)

 • podpora při dodržování režimu dne (např. podpora při vstávání, dodržování schůzek, …)

 • podpora při uplatnění práv a zájmů

 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru

 • upevňování sociálních schopností a dovedností, podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob - volnočasové aktivity vč. plánování

 • podpora při hospodaření s financemi, nácvik placení úhrad, podpora při využívání běžných finančních produktů - internet banking, bankovní účet, …

 • nácvik hledání zaměstnání, podpora při udržení zaměstnání, nácvik cesty z domova do práce a zpět

 • možnost účasti v našem Klubu chytrého seniora

 • podpora a pomoc při využívání informačních zdrojů - nácvik práce na PC

 • doporučení jiných služeb, navázání další služby

Pondělí - Pátek

8:00 - 16:00​​

3
bottom of page