top of page

AKTIVNÍ ŽIVOT
Sociální rehabilitace pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Naším posláním je upevňovat a posilovat osobní kompetence, schopnosti
a dovednosti klienta, které potřebuje k samostatnému a spokojenému životu. 

Podporujeme uživatele služby v jeho nezávislosti, soběstačnosti a aktivně působíme
v rámci prevence sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením.  

Zajistíme pro Vás:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. obsluha spotřebičů, péče o sebe sama, péče o další členy rodiny a domácnost, orientace v prostoru a další)

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení dětí do školy, jízda MHD, navazování kontaktů a další)

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. organizace volného času, telefonování, zvládání různých situací a další)

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. informace o možnosti získání kompenzačních pomůcek a další)

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Dle Vaší potřeby se Vám budeme věnovat osobně či telefonicky.

 

Volejte: 226 292 297

bottom of page